Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng: Cách đeo khẩu trang