Hơn 259,79 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-105190

Y tế - Cộng đồng

Hơn 259,79 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 23/9) Trong ngày 22/9/2022 có 60.784 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 259.794.452 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.546.186 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 22.896.368 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 220.351.898 liều.