Hơn 246,07 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
#IG-104687

Y tế - Cộng đồng

Hơn 246,07 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 1/8) Trong ngày 31/7/2022 có 320.312 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 246.077.439 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 12.214.230 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 20.722.550 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 213.140.659 liều.