Hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH 2020 cần những gì?