Đăng ký xét tuyển Đại học năm 2024: Những lưu ý khi thí sinh nhập liệu
#IG-211206

Giáo dục - Khoa Học

Đăng ký xét tuyển Đại học năm 2024: Những lưu ý khi thí sinh nhập liệu

Hà Nội (TTXVN 16/5) Theo Công văn 1957/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý những việc thí sinh cần làm khi nhập liệu đăng ký xét tuyển: cần tìm hiểu thông tin về mã trường, mã xét tuyển, được cơ sở đào tạo công khai trong đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo để nhập liệu cho chính xác; đăng nhập vào phần mềm tại địa chỉ:http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn và thực hiện theo tài liệu hướng dẫn để khai báo các thông tin xét tuyển…
Xuất bản:Thứ năm, 16/05/2024 05:45 (GMT+7)