Hiệu quả từ cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa Asean
#IG-10663

Chính trị - Ngoại giao

Hiệu quả từ cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa Asean

Hà Nội (TTXVN 25/7) Qua gần 4 năm triển khai, Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) không chỉ mang lại những hiệu quả to lớn đối với doanh nghiệp mà còn tạo đột phá về cải cách hành chính.
Xuất bản:Thứ tư, 25/07/2018 14:05 (GMT+7)