Hà Nội ưu tiên tập trung một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19  (Công điện số 17/CĐ-UBND)
#IG-21036

Y tế - Cộng đồng

Hà Nội ưu tiên tập trung một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (Công điện số 17/CĐ-UBND)

Hà Nội (TTXVN 2/8) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký Công điện số 17 chỉ rõ 4 biện pháp cấp bách để nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Xuất bản:Thứ hai, 02/08/2021 12:16 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19