Hà Nội triển khai giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao trở về từ các địa bàn có dịch
#IG-42225

Y tế - Cộng đồng

Hà Nội triển khai giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao trở về từ các địa bàn có dịch

Hà Nội (TTXVN 19/11) Theo Công điện số 24/CĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND thành phố, Hà Nội triển khai việc giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao đến từ địa bàn có dịch theo đúng các nội dung quy định tại Văn bản số 9472/BYT-MT ngày 8/11/2021 của Bộ Y tế.
Xuất bản:Thứ sáu, 19/11/2021 14:32 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19