Hà Nội thông qua tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2023
#IG-115945

Chính trị - Ngoại giao

Hà Nội thông qua tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2023

Hà Nội (TTXVN 13/12) Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố năm 2023. Theo đó, biên chế công chức hành chính và biên chế công chức phường thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị là 10.545 biên chế (giảm 15 biên chế so với năm 2022). Biên chế viên chức tại các đơn vị sự nghiệp, các hội đặc thù thuộc thành phố và các quận, huyện, thị xã là 113.662 biên chế (giảm 2.457 biên chế so với 2022).
Xuất bản:Thứ ba, 13/12/2022 05:54 (GMT+7)
Chuyên đề: HÀ NỘI