Hà Nội quy định mức trần học phí trường công lập chất lượng cao năm học 2022-2023
#IG-104590

Giáo dục - Khoa Học

Hà Nội quy định mức trần học phí trường công lập chất lượng cao năm học 2022-2023

Hà Nội (TTXVN 23/7) Mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Hà Nội năm học 2022-2023 không được vượt quá 5.100.000 đồng/học sinh/tháng đến 5.700.000 đồng/học sinh/tháng (tuỳ theo từng bậc học). Đây là mức được quy định tại Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 6/7/2022 của HĐND TP Hà Nội và có hiệu lực từ ngày 16/7/2022.
Xuất bản:Thứ bảy, 23/07/2022 05:54 (GMT+7)
Chuyên đề: HÀ NỘI