Hà Nội: Phương án xử trí khi phát hiện F0 là học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên ngoài giờ học, làm việc
#IG-42400

Y tế - Cộng đồng

Hà Nội: Phương án xử trí khi phát hiện F0 là học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên ngoài giờ học, làm việc

Hà Nội (TTXVN 11/12) Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế TP Hà Nội đã ban hành văn bản hướng dẫn liên ngành về phương án phòng, chống dịch COVID-19 khi có trường hợp mắc COVID-19 (F0), nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2). Dưới đây là phương án xử trí khi phát hiện F0 là học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường ngoài giờ học, làm việc.
Xuất bản:Thứ bảy, 11/12/2021 05:56 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19