Hà Nội: Hơn 385.000 trẻ được bổ sung vitamin A đợt 2