Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Dư luận thế giới về Hiệp định Paris

Dư luận thế giới về Hiệp định Paris

Hà Nội (TTXVN 27/1) Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết là dấu son trong lịch sử cách mạng và ngoại giao Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động ngoại giao to lớn, quan trọng nhất của Việt Nam từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay, thu hút sự chú ý của dư luận thế giới.

 • Ngày:
  27/01/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ