Đồng chí Võ Văn Tần - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của cách mạng Việt Nam
#IG-21157

Nhân vật - Sự kiện

Đồng chí Võ Văn Tần - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của cách mạng Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 11/8) Đồng chí Võ Văn Tần thuộc thế hệ chiến sĩ cách mạng tiền bối, lớp đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 50 tuổi đời, hơn 15 năm hoạt động cách mạng liên tục và sôi nổi, đồng chí đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Đồng chí sinh tháng 8/1891, cách đây 130 năm.
Xuất bản:Thứ tư, 11/08/2021 06:38 (GMT+7)