Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hà Nội (TTXVN 27/1) Ngày 27/1/2016, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ vị trí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 • Ngày:
  27/01/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ