Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội
#IG-20517

Chính trị - Ngoại giao

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội

Hà Nội (TTXVN 23/6) Sáng 23/6/2021, kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khóa XV tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Xuất bản:Thứ tư, 23/06/2021 14:57 (GMT+7)