Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030
#IG-19501

Chính trị - Ngoại giao

Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030

Hà Nội (TTXVN 12/3) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra các định hướng lớn bao quát những vấn đề phát triển quan trọng của đất nước trong giai đoạn 2021-2030.
Xuất bản:Thứ sáu, 12/03/2021 06:13 (GMT+7)