Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam tính đến 18h ngày 8/12/2020