Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam đến 18h ngày 4/12/2020