Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ

Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ

Hà Nội (TTXVN 3/5) Chiến dịch Điện Biên Phủ là đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 của quân và dân ta. Sau 56 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, giành thắng lợi hoàn toàn.

 • Ngày:
  03/05/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ