Dịch COVID-19: Số ca mắc toàn cầu đã hơn 38 triệu người  (từ ngày 1/2 đến ngày 13/10/2020)