Dịch COVID-19: Hơn 12,8 triệu người mắc bệnh trên thế giới (đến 9h20 ngày 12/7/2020)