Dịch COVID-19: Hơn 105 triệu người mắc bệnh trên thế giới (đến 6h45 ngày 5/2/2021)