Dịch COVID-19: Các bệnh viện và tuyến đường bị phong tỏa tại Đà Nẵng
#IG-17062

Y tế - Cộng đồng

Dịch COVID-19: Các bệnh viện và tuyến đường bị phong tỏa tại Đà Nẵng

Hà Nội (TTXVN 27/7) Thực hiện phong tỏa 3 bệnh viện: Bệnh viện C (Bộ Y tế), Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng và phong tỏa khu vực các tuyến đường: Quang Trung, Hải Phòng, Ông Ích Khiêm và Nguyễn Thị Minh Khai từ 0 giờ ngày 28/7/2020 cho đến khi có thông báo mới.
Xuất bản:Thứ hai, 27/07/2020 20:32 (GMT+7)