Dịch bệnh COVID-19: Các nước có tỷ lệ bình phục cao/ca mắc (đến 14h ngày 13/4/2020)