Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Đến năm 2030, Việt Nam loại trừ hoàn toàn bệnh sốt rét

Đến năm 2030, Việt Nam loại trừ hoàn toàn bệnh sốt rét

Hà Nội (TTXVN 24/4) Việt Nam đã chuyển từ hoạt động phòng chống sang phòng chống và loại trừ sốt rét.

 • Ngày:
  24/04/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ