Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Đại tướng Văn Tiến Dũng: Người cộng sản suốt đời vì nước, vì dân

Đại tướng Văn Tiến Dũng: Người cộng sản suốt đời vì nước, vì dân

Hà Nội (TTXVN 27/4) Đại tướng Văn Tiến Dũng là một vị tướng lĩnh tài đức song toàn. Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp xuất sắc đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 • Ngày:
  27/04/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ