Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Đại hội Đảng IX: Đất nước vững bước vào thế kỷ mới

Đại hội Đảng IX: Đất nước vững bước vào thế kỷ mới

Hà Nội (TTXVN 12/1) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX là Đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới. Toàn Đảng, toàn dân vững bước vào thế kỷ XXI.

 • Ngày:
  12/01/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ