Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Đại hội Đảng IV: Độc lập và thống nhất nước nhà

Đại hội Đảng IV: Độc lập và thống nhất nước nhà

Hà Nội (TTXVN 17/1) Đại hội Đảng IV là Đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, cả nước tiến lên xây dựng CNXH.

 • Ngày:
  17/01/2021
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ