Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Đại hội Đảng II: Kháng chiến, kiến quốc

Đại hội Đảng II: Kháng chiến, kiến quốc

Hà Nội (TTXVN 17/1) Đại hội lần thứ II của Đảng quyết nghị đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam, lãnh đạo toàn dân vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.

 • Ngày:
  17/01/2021
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ