Đã có 407.283 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm trong ngày 30/7/2021
#IG-21016

Y tế - Cộng đồng

Đã có 407.283 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm trong ngày 30/7/2021

Hà Nội (TTXVN 31/7) Trong ngày 30/7/2021 có 407.283 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Đến nay, tổng số liều vắc xin đã được tiêm tại Việt Nam là 5.931.376 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 5.342.483 liều, tiêm mũi 2 là 588.893 liều chiếm 9,93% trên tổng số liều vắc xin đã tiêm.
Xuất bản:Thứ bảy, 31/07/2021 08:51 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19