Đã có 352 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 6h ngày 14/7/2020)