Đã có 173 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (đến 14h15 ngày 16/4/2020)