Đã có 1.266 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 18/12/2020)