Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

COVID-19 làm mục tiêu bình đẳng giới xa vời hơn

COVID-19 làm mục tiêu bình đẳng giới xa vời hơn

Hà Nội (TTXVN 24/9) Mục tiêu bình đẳng giới trở nên xa vời hơn với thế giới khi phụ nữ và trẻ em gái bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

 • Ngày:
  24/09/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ