COVID-19 cản trở thế giới tiến tới mục tiêu cuộc sống khỏe mạnh cho tất cả mọi người vào năm 2030
#IG-104992

Y tế - Cộng đồng

COVID-19 cản trở thế giới tiến tới mục tiêu cuộc sống khỏe mạnh cho tất cả mọi người vào năm 2030

Hà Nội (TTXVN 3/9) COVID-19 tiếp tục đặt ra thách thức đối với công tác chăm sóc y tế toàn cầu và cản trở bước tiến tới mục tiêu phát triển bền vững số 3 vào năm 2030: Đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi.
Xuất bản:Thứ bảy, 03/09/2022 05:56 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19