Công tác phòng cháy, chữa cháy 10 tháng năm 2023
#IG-209235

Thiên tai - Tai nạn

Công tác phòng cháy, chữa cháy 10 tháng năm 2023

Hà Nội (TTXVN 5/11) Sáng 5/11/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình mới. Sau khi Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 01/CT-TTg, các bộ, ngành, UBND địa phương đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị, cũng như các Công điện số 220, Công điện số 825 và đã đạt được một số kết quả nhất định, qua đó đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của cơ quan quản lý, tổ chức và người dân đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn...
Xuất bản:Chủ nhật, 05/11/2023 16:49 (GMT+7)