Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Cơ chế hợp tác Mekong - Lan Thương

Cơ chế hợp tác Mekong - Lan Thương

Hà Nội (TTXVN 9/1) Với chủ đề “Dòng sông hòa bình và phát triển bền vững của chúng ta”, Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ hai sẽ được tổ chức ngày 10/1/2018 tại Phnom Penh (Campuchia). Dự kiến Hội nghị sẽ có hai văn kiện chính: Tuyên bố Phnom Penh; Kế hoạch 5 năm hợp tác Mekong - Lan Thương.

 • Ngày:
  09/01/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ