Chưa coi COVID-19 là bệnh lưu hành
#IG-104817

Y tế - Cộng đồng

Chưa coi COVID-19 là bệnh lưu hành

Hà Nội (TTXVN 15/8) Đề xuất tiếp tục coi COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, chưa coi là bệnh lưu hành và chưa công bố hết dịch COVID-19 là nội dung Bộ Y tế vừa trình Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Xuất bản:Thứ hai, 15/08/2022 08:54 (GMT+7)