Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người sáng lập Ðảng Cộng sản Việt Nam
#IG-18967

Chính trị - Ngoại giao

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người sáng lập Ðảng Cộng sản Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 18/1) Ra đi tìm đường cứu nước với khát vọng giải phóng dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này) đã hoạt động tích cực, khẩn trương và đầy sáng tạo để chuẩn bị cho sự ra đời các tổ chức cộng sản - tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Xuất bản:Thứ hai, 18/01/2021 06:25 (GMT+7)