Chính sách có hiệu lực từ tháng 2/2023: Giảm 50% lệ phí đăng ký cư trú khi công dân nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến
#IG-116274

Chính trị - Ngoại giao

Chính sách có hiệu lực từ tháng 2/2023: Giảm 50% lệ phí đăng ký cư trú khi công dân nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến

Hà Nội (TTXVN 31/1) Thông tư số 75/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú có hiệu lực từ ngày 5/2/2023.
Xuất bản:Thứ ba, 31/01/2023 06:02 (GMT+7)