Chiến dịch
#IG-168627

Văn hóa - Xã hội

Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" năm 2023: Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn

Hà Nội (TTXVN 16/9) Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" do Australia khởi xướng từ năm 1993, được phát động trên toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm. Đến nay, Chiến dịch đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của hơn 180 quốc gia trên thế giới. Việt Nam tích cực tham gia hưởng ứng Chiến dịch từ năm 1994 đến nay, với nhiều hoạt động thiết thực như: Ra quân làm sạch môi trường, thu gom rác thải, trồng cây xanh, làm sạch biển, nhân rộng các mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn, tuyên truyền về bảo vệ môi trường...