Chi tiết việc phân bổ số lượng vaccine COVID-19 cho các đơn vị
#IG-19460

Y tế - Cộng đồng

Chi tiết việc phân bổ số lượng vaccine COVID-19 cho các đơn vị

Hà Nội (TTXVN 7/3) Hơn 117.600 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca được Bộ Y tế phân bổ cho 13 Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, 2 bộ cùng 21 bệnh viện, trung tâm y tế điều trị bệnh nhân COVID-19. Thời gian triển khai là trong tháng 3 và 4/2021.