Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam tiếp tục tăng

Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam tiếp tục tăng

Hà Nội (TTXVN 13/7) Theo báo cáo vừa được tổ chức WIPO công bố, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2018 của Việt Nam đứng thứ 45/126, tăng 2 bậc so với năm 2017, 14 bậc so với năm 2016. Kết quả GII năm 2018 cho thấy Việt Nam đã đạt được hoặc gần đạt được các chỉ tiêu Chính phủ đặt ra đến năm 2020 tại Nghị quyết 19-2017/NQ-CP.

 • Ngày:
  13/07/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Giáo dục - Khoa Học
 • [Download]
 • Trang chủ