Cải cách hành chính: Điểm sáng của PCI 2018
#IG-12567

Chính trị - Ngoại giao

Cải cách hành chính: Điểm sáng của PCI 2018

Hà Nội (TTXVN 28/3) Chi phí không chính thức giảm, môi trường kinh doanh bình đẳng hơn, chính quyền cấp tỉnh năng động và sáng tạo hơn… là những đánh giá tích cực của khu vực doanh nghiệp tư nhân về cải cách thủ tục hành chính của các cấp chính quyền.
Xuất bản:Thứ năm, 28/03/2019 18:33 (GMT+7)