Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam
#IG-10798

Chính trị - Ngoại giao

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 17/8) Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son chói lọi, một bước ngoặt vĩ đại; đồng thời, là biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh, tinh thần, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam.
Xuất bản:Thứ sáu, 17/08/2018 07:19 (GMT+7)