Cách mạng tháng Tám 1945: Chỉ đạo chiến lược của Trung ương Đảng
#IG-17327

Chính trị - Ngoại giao

Cách mạng tháng Tám 1945: Chỉ đạo chiến lược của Trung ương Đảng

Hà Nội (TTXVN 18/8) Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là kết quả hội tụ của nhiều nhân tố, trong đó chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng, nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Tháng Tám 1945.
Xuất bản:Thứ ba, 18/08/2020 10:02 (GMT+7)