Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Trần Văn Nam
#IG-20671

Chính trị - Ngoại giao

Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Trần Văn Nam

Hà Nội (TTXVN 6/7) Ngày 6/7/2021, tại Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận, kết luận, biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bình Dương bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và 2020-2025.
Xuất bản:Thứ ba, 06/07/2021 17:00 (GMT+7)