Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Các triệu chứng cảnh báo thiếu i-ốt

Các triệu chứng cảnh báo thiếu i-ốt

Hà Nội (TTXVN 3/6) I-ốt là chất cần thiết để tuyến giáp tổng hợp hoóc môn tăng trưởng, giúp cho sự tăng trưởng của cơ thể, sự hình thành và phát triển của não.

 • Ngày:
  03/06/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ