Các tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc xin COVID-19 mũi 3 cao nhất và thấp nhất (nhóm từ 12 đến dưới 18 tuổi)
#IG-105597

Y tế - Cộng đồng

Các tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc xin COVID-19 mũi 3 cao nhất và thấp nhất (nhóm từ 12 đến dưới 18 tuổi)

Hà Nội (TTXVN 6/11) Tính đến hết ngày 2/11/2022, Việt Nam đã tiêm được 5.463.292 liều vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho nhóm trẻ từ 12 - dưới 18 tuổi, tỷ lệ đạt 63,8%. Trong đó, có 28/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm đạt trên 70%; 23/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm từ 50% đến dưới 70%; 12/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm đạt dưới 50%. Có 5 tỉnh có tỷ lệ tiêm cao nhất là: Sóc Trăng, Bắc Giang, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Kon Tum.
Xuất bản:Chủ nhật, 06/11/2022 15:50 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19